Friday, 27 May 2011

SIKAP MANUSIA TERHADAP MASA

Sentiasa Menentukan Jadual Waktu

         Miliki perancangan harian yang tersusun berhubung soal masacdan peribadi. Pengurusan masa adalah suatu perkara yang mencabar jika benar-benar sibuk dengan perkara yang dijalankan contohnya bisnes. Sudah menjadi budaya usahawan kini bagi mengadakan siri-siri perjumpaan bisnes ketika waktu makan tengahari. Justeru sebagai usahawan yang menghargai masa, jadual harian yang dirancang perlu dibahagikan kepada dua:

Jadual Fleksibel

      Jadual fleksibel adalah penetapan waktu yang bersifat relatif terhadap keperluan semasa seperti mesyuarat yang perlu kepada keputusan segera. Jadual fleksibel juga melibatkan pertemuan-pertemuan yang ditentukan berdasarkan waktu pelanggan.

Jadual Tetap

      Jadual tetap pula adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan ibadah fardhu, mesyuarat dan pemantauan berkala, pembayaran hutang dan gaji serta memerlukan komitmen yang tinggi dan secara konsisten. Sebagaimana Allah berfirman, "...sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman." (surah an-Nisa':103)

Membazir Atau Mencuri Masa

Bila dan bagaimana yang dikatakan membazir atau mencuri masa?

Kisah Mahasiswa 1 :

      Seorang mahasiswa melakukan tanggungjawab harian dengan menghadiri kuliah,menyiapkan laporan tugasan dan menjawab kertas peperiksaan. Kebanyakan waktu dihabiskan di bilik kuliah,kafe dan asrama. Namun, mahasiswa itu menggunakan masa yang diperuntukkan untuk hal peribadi seperti waktu tidur,waktu berhibur dan sebagainya dengan melibatkan diri dalam persatuan serta menjalankan bisnes bagi menampung kos pengajiannya.

Kisah Mahasiswa 2 :

      Mahsiswa ini juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kisah di atas. Namun,terdapat perbezaan apabila masa yang diperuntukkan untuk hal peribadi dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak menjurus kepada objektif sebagai pelajar seperti minat yang melampau terhadap motosikal dan permainan video.

      Kisah yang diberikan menerangkan bagaimana sikap mahasiswa menilai masa terluang yang ada dalam mencapai objektif sebagai pelajar.
      Sebagai contoh waktu tidur normal bagi orang dewasa hanya selama lima hingga enam jam. Sekiranya mengamalkan tidur yang berkualiti, tentunya masa yang diambil lebih sedikit berbanding waktu normal. Kerana konsep tidur yang berkualiti adalah, "tidur sekejap,kepuasan berpanjangan."

No comments:

Post a Comment